Oferta

MIKRO INSTALACJJE 2-50 Kw

Wykonamy dla Państwa każdą mikro instalację, dobór mocy odbywa się zawsze na podstawie danych które zbieramy przed wysłaniem oferty. Napisz na adres biuro@solvet.olsztyn.pl następujące informacje :

 • roczne zużycie energii za poprzedni rok

 • jaka jest moc umowna budynku

 • jaki dach (skośny, płaski)

 • jakie jest pokrycie dachu

a otrzymasz bezpłatną wycenę w ciągu 24 godzin.


 

PROGRAM MÓJ PRĄD http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 

DEWELEROPOWANIE PROJEKTÓW

Wizytówką Solvet energy jest profesjonalizm. Ściśle współpracujemy z wiodącymi firmami branżowymi oraz najlepszymi ekspertami z zakresu energetyki słonecznej, ochrony środowiska, finansów i prawa. Dlatego wszystkie zlecane nam projekty wykonujemy z ogromną starannością, transparentnością oraz pełną determinacją zorientowaną na sukces. W naszym port folio znajdziesz pełną gamę usług z zakresu zarządzania projektami wielkopowierzchniowych elektrowni fotowoltaicznych „pod klucz”.

Dla ciebie poprowadzimy cały proces administracyjny, pozyskamy wszelkie dokumenty, opracujemy i złożymy niezbędne wnioski do realizacji inwestycji. Doradzamy, jesteśmy z Tobą na każdym etapie realizowanego projektu energetycznego. W prowadzonych pracach wykorzystujemy swoje kompetencje i doświadczenie co daje Ci poczucie bezpieczeństwa i pewność optymalnej estymacji kosztów całkowitych projektu. W prowadzonych inwestycjach posługujemy się ustalonym algorytmem działań, który można ująć w następujące etapy:

 • poszukiwanie właściwych terenów – charakteryzujących się dobrą wietrznością lub nasłonecznieniem, z możliwie niską przydatnością gospodarczą, z dostępem do infrastruktury energetycznej i drogowej o niskich walorach przyrodniczych i możliwie daleko od siedzib ludzkich. Na tym etapie eliminujemy również tereny, które zostały bądź zostaną przeznaczone przez samorząd gminny na inny cel wykluczający lokalizację instalacji energetyki odnawialnej,

 • w wytypowanych w ten sposób lokalizacjach wybieramy konkretne działki geodezyjne, które pozyskujemy zabezpieczając prawo do ich wykorzystania na potrzeby projektu,

 • rozpoczynamy szczegółowe analizy techniczne i środowiskowe, które umożliwią nam określenie skrajanych parametrów planowanych instalacji oraz rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i infrastruktury towarzyszącej,

 • rozpoczynamy proces pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz jednocześnie prace nad dokumentami planistycznymi (mpzp, decyzje o warunkach zabudowy),

 • po uzyskaniu decyzji środowiskowych i planistycznych, które określają ramy dla planowanych inwestycji rozpoczynamy proces szczegółowe projektowania inwestycji, uzyskania warunków przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, uzyskiwania uzgodnień i opinii właściwych organów administracji, zakończony złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,

 • po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę rozpoczynamy równocześnie proces pozyskania koncesji, finansowania (kredyty komercyjne, wsparcie preferencyjne) oraz wyboru wykonawcy. Jednocześnie z operatorem energetycznym zawierana jest umowa przyłączeniowa.

 • przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie koncesji (promesy koncesji) do URE,
  a następnie przygotowanie formalności do wzięcia udziału w Aukcji OZE, przeprowadzenie rejestracji do udziału w aukcji OZE, dzięki której możliwa jest sprzedaż energii przez okres 15 lat,

 • po wyborze wykonawcy oraz uzyskaniu finansowania rozpoczynany jest proces kompletowania niezbędnego wyposażenia farmy oraz przygotowania drogi dowozu poszczególnych elementów przyszłej instalacji. Równocześnie trwa proces przygotowania placu budowy – następuje formalne rozpoczęcie budowy,

 • po ukończeniu wszystkich prac budowlanych następuje proces przekazania instalacji do użytkowania oraz formalnego przyłączenia do sieci operatora energetycznego. Równocześnie zawierana jest umowa na sprzedaż energii elektrycznej.

Cały proces inwestycyjny od wyboru lokalizacji aż do przekazania do użytkowania trwa od 2 do 4 lat.